Riešenia neprerušovaného napájania kritických aplikácií

Master MPS

Master MPSSéria zdrojov UPS Master MPS zaisťuje maximálnu ochranu a kvalitu napájania pre akýkoľvek typ záťaže, obzvlášť pre životne dôležité aplikácie, zabezpečovacie systémy a electro-zdravotnícke zariadenia, priemyselné procesy a telekomunikácie. Master Plus je UPS dvojitej konverzie "on-line"  (trieda VFI SS 111 podľa IEC EN 62040-3) s galvanickým oddelením výstupu striedača od elektrickej siete.

3:1 3:3 Jednofázový UPS je dostupný vo výkonoch 10 - 100 kVA, trojfázový vo výkonoch 10 - 200 kVA 

JEDNODUCHÝ ZDROJ

Master MPS uľahčuje a zefektívňuje napájanie zariadení UPS generátormi a  nn/vn transformátormi, čím znižuje straty v systémoch a cievkach a upravuje faktor výkonu a odstraňuje vyššie harmonické záťaží napájaných samotným UPS. Okrem toho, postupné spúšťanie usmerňovača a možnosť obmedzenia nabíjacieho prúdu batérií umožňujú udržiavanie odoberaného vstupného prúdu a preto nepreťažujú zdroj, najmä ak je zdrojom generátor.

Battery Care System: Maximálna starostlivosť o batérie

Bežne sa batérie nabíjajú usmerňovačom; keď sieťové napájanie zlyhá, UPS použije tento zdroj energie na napájanie svojich zariadení. Preto je správna starostlivosť o batérie rozhodujúca pre zabezpečenie správnej prevádzky UPS v núdzových podmienkach. Systém starostlivosti o batérie pozostáva zo série funkcií a možností, ktoré umožňujú správu batérií s cieľom dosiahnuť čo najlepší výkon a predĺžiť ich životnosť.

 • Dvojúrovňové nabíjanie na optimalizáciu nabíjacích prúdov a zníženie času nabíjania
 • Kompenzácia teploty a ochrana proti hlbokému vybitiu na zníženie celkového starnutia batérie
 • Systém blokovania nabíjania na zníženie spotreby elektrolytu a predĺženie životnosti batérií VRLA
 • Testy batérií na diagnostiku vopred akéhokoľvek zníženia výkonu alebo problémov s batériami.

Master MPS je tiež kompatibilný s rôznymi technológiami batérií: otvorené olovené batérie, VRLA AGM a NiCd.

FLEXIBILITA

Master MPS je vhodný pre všetky typy aplikácií, od počítačov až po najnáročnejšie priemyselné prostredia. Vďaka širokej škále príslušenstva a doplnkov je možné vytvoriť komplexné architektúry a konfigurácie, ktoré zabezpečia maximálny výkon kritických záťaží: rozšírenia (v redundancii alebo vo výkone) môžu byť vykonávané v už prevádzkovaných paralelných systémoch, dokonca aj bez nutnosti vypnúť všetky UPS, ktoré už sú v prevádzke, a tým udržiavať energiu na inžinierskych sieťach. Zariadenia UGS a PSJ tiež zabezpečujú redundanciu v následnej distribúcii paralelného systému a vytvárajú "selektívny" systém, ktorý poskytuje napájanie iným pripojeným zariadeniam aj v prípade porúch na jednom zariadení.

MAXIMÁLNA SPOĽAHLIVOSŤ A DOSTUPNOSŤ

Distribuované alebo centralizované paralelne až 8 jednotiek na redundantné (N + 1) alebo powerparallel. Je možná paralelná spolupráca medzi modelmi s rôznymi úrovňami výkonu. Maximálne úrovne dostupnosti aj v prípade prerušenia kábla paralelnej zbernice: systém je "TOLERANTNÝ K PORUCHE". Nie je ovplyvnený poruchami prepojovacieho kábla a pokračuje v napájaní záťaže bez riešenia kontinuity, čo signalizuje anomáliu alarmom.

PRÍSLUŠENSTVO

 • UGS - Synchronizátor skupiny UPS Umožňuje, aby 2 alebo viac neparalelných zariadení UPS zostalo synchronizovaných aj počas výpadku napájania. UGS tiež umožňuje synchronizáciu UPS Riello s iným zdrojom napájania, ktorý je nezávislý a má iný výkon.
 • PSJ - paralelný systém spojovacej jednotky Spája dve skupiny UPS zapojených paralelne, horúce (bez diskontinuity výkonu) cez výkonový spojovací spínač. Skupina UPS (slave) je natrvalo synchronizovaná so skupinou Master, a to vtedy, keď je prítomné alebo nie je napájanie (vďaka synchronizačnému zariadeniu UGS). Ak dôjde k poruche na jednej jednotky UPS v paralelnej prevádzke, odpojí sa. PSJ automaticky spojí zvyšné UPS s druhou skupinou paralelne zapojených UPS prostredníctvom externého bypassu, aby sa zabezpečila redundancia pre záťaž.

ĽAHKÁ INŠTALÁCIA

Master MPS vyžaduje len veľmi malý priestor na inštaláciu (iba 0,64 m² pre systém 200 KVA); navyše predný prístup umožňuje servis všetkých hlavných komponentov z predného panelu, takže bočný prístup je zbytočný. Vďaka vetranie zvrchu môže byť Master Plus umiestnený proti stene, čím sa zníži voľný priestor, ktorý je potrebný v prípade, že prúdenie horúceho vzduchu vystupuje dozadu.

ŠPECIFICKÉ RIEŠENIA

UPS je možné prispôsobiť vašim požiadavkám. Kontaktujte nás, ak potrebujete diskutovať o uskutočniteľnosti konkrétnych riešení a možností, ktoré nie sú uvedené v katalógu.

ROZŠÍRENÁ KOMUNIKÁCIA

 • Kompatibilný s teleguardom pre teleasistenciu.
 • Pokročilá komunikácia, multiplatformná pre všetky operačné systémy a sieťové prostredia: Dohľad a vypnutie softvéru PowerShield3 pre operačné systémy Windows 7, 2008, Vista, 2003, XP, Linux, Mac OS X, Sun Solaris, Linux, Novell a ďalšie operačné systémy Unix.
 • UPS je dodávaný s káblom na priame pripojenie k počítaču (Plug a PLay)
 • RS232 dvojitý sériový port
 • Slot pre inštaláciu sieťového adaptéra; ESD kontakt (núdzové spínacie zariadenie) pre vypnutie UPS diaľkové núdzové tlačidlo.
 • Diaľkovo ovládaný panel alebo grafický displej.
 
Zobrazenie:

 

 

 


ISO Certifikát 

Certifikát kvality

Riello UPS

DTW, s.r.o. – certifikovaný servisný partner
a oficiálny distribútor produktov Riello UPS

Eltek

Partner DTW pre jednosmerné systémy

Najdete nás i na MALL.SK