Riešenia neprerušovaného napájania kritických aplikácií

Sentryum S3T 40 XTD A0 (40 kVA/ 40 kW)

 • Sentryum S3T 40 XTD A0 (40 kVA/ 40 kW)
 • Riello Sentryum XTD perspektíva
 • Riello Sentryum XTD istiace prvky
 • Riello Sentryum XTD zadny panel
Rozšíriteľný trojfázový záložný zdroj Riello UPS Sentryum o výkone 40kVA/40kW, vstup tri fázy, výstup tri fázy, bez internej batérie, komunikácia USB/ RS232/ 2x slot pre komunikačné rozhranie, kontaktné rozhranie s 5 opto vstupmi a 4 reléovými výstupmi, rozmery 440x840x1320 (šxhxv v mm), hmotnosť 116 kg.
Výrobca:
Obj. čislo:
DS3TK40JA000RUA
Aplikácie
Vysoká dostupnosť napájania, Priemysel , Serverovne, Všeobecné použitie, Zdravotníctvo

Sentryum S3T 40 XTD A0 (40 kVA/ 40 kW)

Prílohy na stiahnutie

Sentryum S3T 40 XTD A0 ponúka najlepšiu kombináciu dostupnosti energie, účinnosti energie a zabezpečuje globálnu výkonnosť, zaisťujúcu inštaláciu a úsporu prevádzkových nákladov. Je to najnovší výsledok vývoja UPS spoločnosti Riello tretej generácie beztransformátorového UPS. Riešenie je dimenzované na výstupe s účinníkom 1 a je definované ako ON LINE technológia dvojitej konverzie v súlade s klasifikáciou VFI-SS-111 (ako je uvedené v norme IEC EN 62040-3). Sentryum je navrhnuté a skonštruované pomocou najmodernejších technológií a komponentov. Sú v ňom aplikované moderné technológie, ako sú DSP (Digital Signal Processor), dvojjadrový mikroprocesor, trojúrovňové obvody striedača a rezonančná kontrola, aby zabezpečil maximálnu ochranu kritických záťaží bez vplyvu na nadväzujúce systémy pri zachovaní optimalizovanej úspory energie. S jedinečným riadiacim systémom, umožňuje Sentryum zníženie harmonického skreslenia výstupného  harmonické napätia meniča (<1% pri odporovom zaťažení a <1,5% pri nelineárnom zaťažení) a poskytuje rýchlu reakciu na všetky zmeny záťaže, čím sa zabezpečí vynikajúca kvalita tvaru sínusu za všetkých podmienok. Ďalej technologický pokrok spoločnosti Riello v oblasti digitálnych ovládacích a výkonových komponentov prispieva k minimalizácii dopadu na sieť. Riešenie Sentryum poskytuje riešenie pre problémové inštalácie v systémoch, kde má napájací zdroj k dispozícii obmedzený výkon, keď je UPS podporovaný generátorom alebo tam, kde sú problémy s kompatibilitou so záťažami, ktoré generujú harmonické prúdy.

Obsah balenia

Jednotka zdroja UPS Sentryum S3T 40 XTD A0 popísaná nižšie, obsahuje nasledovné súčasti:

 • skriňa UPS na kolieskach s lyžinami na jednoduché zloženie s palety, krytím IP 20 a brzdovým tanierom pre uchytenie k podlahe;
 • viacjazyčný 5" dotykový displej so stavovým LED;
 • tlačidlo štart z batérie (COLD START);
 • vypínače pre sieťový vstup (SWIN), vstup pre bypass (SWBY), manuálny Bypass (SWMB), výstup UPS (SWOUT), držiaky postiek (SWBATT), pripojenie + prislúchajúce svorkovnice umiestenené vpredu;
 • komunikačné porty (USB, Serial), komunikačné porty (R.E.P.O., 5 vstupných 4 výstupné bezpotenciálové programovateľné kontakty), slot pre voliteľnú kartu paralelnej prevádzky, dva sloty pre voliteľné komunikačné karty vzadu;
 • priestor pre montáž až 120 ks 12V/7Ah, alebo 12V/9 Ah batérií;
 • viacjazyčná príručka pre bezpečnosť + v jazyku slovenskom;
 • viacjazyčná inštalačná príručka + v jazyku slovenskom;
 • viacjazyčná užívateľská príručka + v jazyku slovenskom;

Vlastnosti

Kompaktnosť

Moderné pravidlá a najlepšie udržateľné praktiky nasmerovali výrobcu k návrhu a dizajnu UPS s osobitným zameraním na celý životný cyklus výrobku, a preto sa uplatnili špičkové, ale odolné technológie, recyklovateľné materiály a miniaturizácia zostáv pri zabezpečení globálnej spoľahlivosti systému, čo je rozhodujúce pre všetky UPS. Interné rozloženie dosiek bolo optimalizované na zníženie počtu komponentov na zníženie počtu prepojení a zmenšenie požadovaného priestoru, pričom sa súčasne zvyšuje globálna spoľahlivosť a stredná doba medzi poruchami (MTBF). Minimalizujú sa prevádzkové výdavky, ako sú servisné služby a náklady na údržbu. Výsledkom je vynikajúci rozsah troch rôznych riešení poskytujúce silné, ale kompaktné prevedenie nasledovne:

Compact: menej ako 0,25 m2 a iba 0,17 m3.

Active: menej ako 0,35 m2 a iba 0,33 m3.

Xtend: menej ako 0,4 m2 a menej ako 0,5 m3.

Vysoká účinnosť

Sentryum je systém UPS pravej, ON LINE dvojitej konverzie, poskytujúci samé najvyššie úrovne dostupnosti energie, flexibilitu a bezkonkurenčnú energetická účinnosť s vynikajúcou výkonnosťou pre akékoľvek malé dátové centrum a kritické aplikácie.

S plným výkonom (kVA = kW jednotkový faktor výkonu), poskytuje Sentryum maximálny dostupný výkon bez akéhokoľvek odľahčenia. Vďaka trojúrovňovej topológii IGBT striedača (skonštruovaný skôr pomocou modulov ako diskrétnych komponentov) a inovatívnemu digitálnemu riadeniu, rad Sentryum poskytuje celkovú účinnosť až 96,5% pri súčasnom znížení počtu komponentov, prepojení a plochých káblov, čo zvyšuje celkovú spoľahlivosť systému, vďaka vyššiemu MTBF. Pokročilé digitálne riadenie priemerného aktuálneho režimu PFC od Riello a najmodernejšie trojstupňové striedače NPC, pracujúce pri vysokej frekvencii (18 kHz), prispievajú k minimalizácii vplyvu zdrojov UPS na rozvodnú sieť, a teda zníženie celkových prevádzkových nákladov a účty za energiu.

 • Funkcia oneskorenia spustenia, pre postupný reštart usmerňovačov po obnovení sieťového napájania, ak je v celom systéme viac UPS.
 • Sentryum navyše poskytuje filtrovanie a funkciu korekcie účinníka v sieti pred UPS, čím sa eliminujú harmonické zložky a jalový výkon generovaný zdrojom napájania.

Sentryum aplikuje nulový dopad na zdroj energie, či už je napájanie zo siete alebo z generátora, výsledkom je:

 • veľmi malé skreslenie vstupného prúdu <3%;
 • vstupný účinník takmer 0,99;
 • funkcia Power Walk-in, ktorá zaisťuje progresívne spustenie usmerňovača;
 • funkcia oneskorenia spustenia, pre postupný reštart usmerňovačov po obnovení sieťového napájania, ak je v celom systéme viac UPS;
 • Sentryum navyše poskytuje filtrovanie a funkciu korekcie účinníka v rámci energetickej siete pred UPS, čím sa eliminujú harmonické zložky a jalový výkon generovaný napájacími zdrojmi.

Vysoká dostupnosť energie

Dizajn Sentryum dodáva plný výkon (kVA = kW) bez ohľadu na účinník záťaže alebo prevádzkovú teplotu (plný výkon je k dispozícii až do 40 °C). Navyše, pokročilé digitálne riadenie Sentryum umožňuje dodať až 250% prúd striedačom počas 200 ms a 150% počas 300 ms. Vysoká nadprúdová dostupnosť umožňuje systému vyrovnať sa s náhlymi špičkovými zaťaženiami (bez zásahu statického obtoku) a v prípade potreby poskytuje skratový prúd počas prevádzky z batérie. Inovatívny dizajn vstupnej časti poskytuje extrémne vysoký nabíjací prúd batérie, a zároveň energeticky efektívny proces premeny počas prevádzky, z batérie znížiť zbytočnú energiu a zvýšiť autonómny čas v porovnaní so starými DC/AC meničmi.

Inteligentná správa batérií

Správna starostlivosť o batériu je veľmi dôležitá pre správnu prevádzku UPS počas núdzových podmienok. Inteligentná správa batérie od Riello UPS pozostáva zo série funkcií a schopností na optimalizáciu správy batérie a získanie čo najlepšej výkonnosti a životnosti.

Nabíjanie batérie: Sentryum je vhodný pre použitie s konvenčnými hermeticky uzavretými olovenými kyselinovými (VRLA), AGM a GEL batériami, otvorenými a NiCd. Sentryum je tiež kompatibilný s alternatívnymi zdrojmi záložnej energie, ako sú napríklad Li-Ion batérie a super kondenzátory. Špičková dostupnosť nabíjania batérie, t.j. do 20 A pre 20 kVA / kW výkon, čo znamená, že Sentryum môže byť použitý v akejkoľvek aplikácii predĺženej doby zálohovania. V závislosti od typu batérie, sú dostupné rôzne spôsoby nabíjania:

 • Jednoúrovňové nabíjacie napätie, typicky používané pre bežne dostupné batérie VRLA AGM.
 • Dvojúrovňové nabíjacie napätie podľa špecifikácie IU.
 • Systém cyklického nabíjania na zníženie spotreby elektrolytu a predĺženie životnosti VRLA batérií.
 • Kompenzácia napätia na základe teploty okolia, aby sa zabránilo nadmernému nabíjaniu alebo prehrievaniu batérie.
 • Testy batérie na včasnú diagnostiku zníženia výkonu alebo problémov s batériou.
 • Ochrana pred hlbokým vybíjaním: počas predĺženého vybíjania pri nízkom zaťažení, sa zvyšuje koncové vybíjacie napätie - podľa odporúčania výrobcov batérií - na zabránenie poškodenia alebo zníženia výkonnosti batérie.
 • Zvlnenie prúdu: zvlnenie nabíjacieho prúdu (zvyškový AC komponent pri nízkej frekvencii) je jednou z hlavných príčin zníženia spoľahlivosti a životnosti batérie. Sentryum znižuje túto hodnotu na zanedbateľnú úroveň použitím vysokofrekvenčného nabíjača batérií, čo predlžuje životnosť batérie a udržanie vysokej výkonnosti počas dlhej doby.
 • Široký rozsah napätia: usmerňovač je navrhnutý pracovať v širokom rozsahu vstupného napätia (až do -40% pri polovičnom zaťažení), čo znižuje potrebu vybíjania batérie a tým pomáha predĺžiť životnosť batérie.

Maximálna spoľahlivosť a dostupnosť

Distribuovaná paralelná konfigurácia až do 8 jednotiek na dosiahnutie redundancie (N+1), alebo zvýšenie výkonu paralelného systému. UPS pokračuje v prevádzke paralelne aj vtedy, ak je pripojovací kábel prerušený (uzavretá slučka). Pokročilá technológia a použitie vysoko výkonnostných komponentov, umožňuje Sentryum poskytnúť vynikajúcu výkonnosť a maximálnu spoľahlivosť:

 • najmenšia celková podstava je iba 0,35m2 pre Sentryum 20 kVA / kW s dvoma reťazcami 40 blokov batérií;
 • vstupný výkonový stupeň (IGBT usmerňovač) zaisťuje vstupný účinník blízko 1 s extrémne nízkym skreslením prúdu, zabraňujúcim potrebe použitia objemných a drahých filtrov;
 • jednotkový výstupný účinník, ktorým sa stáva Sentryum vhodným pre akúkoľvek aplikáciu dátového centra zabezpečujúc plnú dostupnosť energie bez zníženia bez ohľadu na to, aký je účinník záťaže (zvyčajne od 0,9 induktívnych do 0,9 kapacitných);
 • extrémne nízke výstupné THDU pri akýchkoľvek okolnostiach poskytuje perfektnú sínusovú vlnu, a preto spoľahlivý zdroj napájania pre záťaže, zabraňuje ovplyvňovaniu používateľov siete;
 • viac činného výkonu ako tradičné UPS, zaručujúc väčšiu maržu pri dimenzovaní UPS pre potenciálne budúce zvýšenie záťaže;
 • viac energie pre náhle zvýšenie záťaže, alebo vybavenie skratu na výstupe pri poruche spotrebiča na výstupe;
 • princíp inteligentnej ventilácie, Sentryum riadi rýchlosť ventilátora a prúdenie vzduchu v závislosti od teploty okolia a úrovne zaťaženia. Tým sa zachováva životnosť ventilátorov, zatiaľ čo súčasne znižuje úroveň hluku a celkovú spotrebu energie, kvôli zbytočnej ventilácii UPS.

Okrem toho, celková vysoká účinnosť UPS znižuje straty a tým aj potrebu pre vysokú úroveň vetrania v porovnaní so staršími UPS. Okrem toho to vedie ku zníženiu celkovej hladiny hluku pri menovitom zaťažení a zníženie počtu potrebných ventilátorov, čo výrazne znižuje náklady na prevádzku a údržbu.

Flexibilita prevádzky

Vďaka flexibilnej rade troch riešení, konfigurácie, výkonnosti, príslušenstva a možností, Sentryum je vhodný pre široké použitie v širokom rozsahu aplikácií:

 • vhodný na napájanie kapacitných záťaží, napr. ako blade servery, bez akéhokoľvek zníženia činného výkonu od 0,9 do 0,9 kapacitných;
 • režimy prevádzky ON LINE, ECO, SMART ACTIVE a STANDBY OFF – kompatibilné s aplikáciami centralizovaných energetických systémov (CSS);
 • režim frekvenčného meniča;
 • cold start pre zapnutie UPS z batérie, aj keď nie je prítomná žiadna sieťová energia
 • Verzia S3T XTEND: skriňa (440 x 850 x 1320 mm Š x H x V) pre optimalizované riešenia, keď sú požadované strednodobé až dlhodobé doby zálohovania (až jedna hodina zálohovania pre 20 kVA / kW pri typickom zaťažení)
 • volietľne paralelná konfigurácia až 8 jednotiek pre trojfázovú verziu;
 • voliteľný snímač teploty pre externé batériové skrine, ktorý pomáha kompenzovať nabíjacie napätie;
 • voliteľne vysoko výkonná nabíjačka batérií na optimalizáciu času nabíjania v prípade dlhých dôb zálohovania;
 • voliteľné sieťové napájanie s dvomi vstupmi (nie je použiteľné pri Compact, voliteľné pre Active, štandardné vo verzii Xtend)
 • voliteľné oddeľovacie transformátory na zmenu napäťovej sústavy (samostatné zdroje energie) alebo na galvanické oddelenie medzi vstupom a výstupom (voliteľné vnútri Xtend, externý pre verzie Compact alebo Active);
 • voliteľné mechanické kovanie pre vyššie krytie IP buď IP21 alebo IP31 na verzii Xtend;
 • voliteľný vzduchový filter na dverách verzie Xtend na ochranu UPS, umiestneného v prašnom prostredí;
 • kompatibilita s alternatívnymi zdrojmi energie, ako sú olovené batérie (NiCd alebo Li-Ion batérie alebo superkondenzátory);
 • voliteľné batériové skrine rôznych veľkostí a kapacity, na predĺžené doby zálohovania.

Pokročilá komunikácia

Sentryum je vybavený farebným grafickým dotykovým displejom, poskytujúcim informácie o UPS, meraniach, prevádzkových stavoch a alarmoch v rôznych jazykoch. Predvolená obrazovka zobrazuje stav UPS, grafické znázornenie energetickej cesty cez UPS a prevádzkový stav rôznych súčastí (usmerňovač, batérie, striedač, bypass) v rámci UPS. Užívateľské rozhranie ďalej obsahuje aj stavový led UPS, ktorý poskytuje okamžitú a jasnú informáciu o celkovom stave UPS zmenou farby (môže byť svetlo modrá, tmavo modrá, oranžová a červená) podľa prevádzkového režimu a stavu.

 • Pokročilá multi-platformová komunikácia pre všetky operačné systémy a sieťové prostredia: PowerShield3 monitorovací a vypínací softvér pre operačné systémy Windows 10, 8, 7, Hyper-V, 2019,2016, 2012 a predchádzajúce verzie, Mac OSX, Linux, VMWare ESXi, Citrix XenServer a iné operačné systémy Unix;
 • Kompatibilné s RIELLO CONNECT (diaľková monitorovacia služba);
 • RS232 sériový na konektore RJ10 a USB porty;
 • 2 sloty na inštaláciu voliteľného príslušenstva, komunikačné príslušenstvo, ako napr. sieťové adaptéry a bezpotenciálové kontakty atď;
 • Zabudované kontaktné rozhranie, ktoré obsahuje 5 programovateľných vstupov a 4 programovateľné výstupy;
 • REPO Remote Emergency Power Off na vypnutie UPS pomocou diaľkového ovládača núdzové tlačidlo;

Záruka 12 mesiacov, rozšíriteľná do 5 rokov

Parametre

Typ produktu Zdroj neprerušovaného napájania
Aplikácie Vysoká dostupnosť napájania, Priemysel , Serverovne, Všeobecné použitie, Zdravotníctvo
Technológia Dvojitá konverzia
Počet fáz vstup:výstup 3:3
Vstup
Vstupné napätie 380/400/415V~ 3L+N
Rozsah vstupného napätia
Vstupná frekvencia 50 alebo 60 Hz automaticky
Tolerancia vst. frekvencie 40 - 72 Hz
Statická stabilita napätia ± 1 %
Dynamická stabilita napätia ± 5%
Skreslenie vstupného prúdu THDI <= 3%
Faktor výkonu > 0,99
Bypass
Menovité napätie 380-400-415 V~ 3L + N
Tolerancia napätia (L-N) 180 - 264 V (nastaviteľné)
Menovitá frekvencia 50 alebo 60 Hz (nastaviteľné)
Tolerancia frekvencie ±5 (nastaviteľné)
Preťaženia Obtoku 125% na 60 min., 150% na 10 min.
Výstup
Menovitý zdanlivý výkon 40 kVA
Menovitý činný výkon 40 kW
Výstupné napätie 380/400/415V 3L+N (nastaviteľné)
THDU lin./nelin. záťaž < 1 % /< 1,5 %
Frekvencia pri prevádzke na baté 50 alebo 60 Hz (+/- 0,01%)
Výstupná frekvencia 50/60Hz (nastaviteľné)
Tvar vlny napätia sínusový výstup
Crest Faktor 3:1 Ipeak/Irms
Batérie
Typ batérie VRLA AGM/GEL/NiCd/Li-ion/Superca
Menovitá doba zálohovania 0 min.
Prostredie
Farba Tmavá sivá RAL 7016
Komunikačné rozhranie 2 sloty + USB / RS232 + kontakty
Bezpečnosť EN 62040-1 a nar. 2014//35/EU
EMC EN 62040-2 a Nar 2014/30/EU
Značky CE
Hlučnosť (v 1 m) <40 dBA v 1m
Prevádzková teplota 0 ÷ 40 °C
Relatívna vlhkosť < 90 % nekondenzujúca
Pripojenie vstupu Svorkovnice
Pripojenie výstupu Svorkovnice + 2 x IEC 320 C13
Rozmery tovaru (vxšxh) v mm 1320x440x840
Hmotnosť 116 kg

Príslušenstvo

Inštalačné príslušenstvo UPS

Inštalačné príslušenstvo UPS

S3T TEMP SENSOR KIT

Snímač teploty pre externú batériovú skriňu radu Sentryum sníma teplotu v priestore batériovej skrine a informáciu zasiela do zdroja UPS Sentryum, ktorý následne upravuje nabíjacie napätie batérie v závislosti od teploty v batériovej skrini.
158,40 s DPH / ks
132,00 € bez DPH / ks
Na sklade 1 ks
Obj. čislo: YS3TE09A

Manuálny Bypass

Manuálny Bypass

Manuálny Bypass MBB 125A 4P

Externý manuálny Bypass MBB 125A 4P, dostupný pre samostatné konfigurácie UPS, ktorý umožňuje prepnutie systému na manuálny Bypass ktoréhokoľvek trojfázového UPS 10-60 kVA
808,80 s DPH / ks
674,00 € bez DPH / ks
Na sklade 1 ks
Obj. čislo: YMBBM13A4P

Komunikačné príslušenstvo UPS

Komunikačné príslušenstvo UPS

NETMAN 204 4GB

NetMan 204 nahradený produktom NetMan 208.
260,87 s DPH / ks
217,39 € bez DPH / ks
Na sklade 9 ks
Obj. čislo: YSKCSA4BRU

Komunikačné príslušenstvo UPS

MULTICOM 302

Konvertor protokolov MultiCOM 302 môže byť použitý na monitorovanie UPS pomocou MODBUS/JBUS protokolu na sériových linkách RS232 alebo RS485. Dokáže zároveň spravovať druhú nezávislú sériovú linku RS232, ktorá môže byť použitá na pripojenie k iným zariadeniam, ako sú Netman 101 alebo PC používajúce softvér PowerShield
386,09 s DPH / ks
321,74 € bez DPH / ks
Na sklade 1 ks
Obj. čislo: YSKCMC2A

Komunikačné príslušenstvo UPS

MULTICOM 352

Komunikačná karta MultiCOM 352 je sériový duplexer, ktorý umožňuje pripojenie dvoch zariadení do jedného sériového portu na UPS. Môže byť použitý, ak je potrebných viac sériových pripojení a požaduje sa pooling viac UPS, a je ideálny pre siete LAN s firewallom.
294,78 s DPH / ks
245,65 € bez DPH / ks
Na objednávku
Obj. čislo: YSKCMC4A

Komunikačné príslušenstvo UPS

MULTICOM 372

Komunikačná karta MULTICOM 372 poskytuje UPS s prídavným RS232 sériovým rozhraním. Karta má vstupy Emergency Power Off (EPO) a Remote Shutdown (RSD) s pripojením pomocou svorkovníc.
164,35 s DPH / ks
136,96 € bez DPH / ks
Na sklade 1 ks
Obj. čislo: YSKCMC6A

Komunikačné príslušenstvo UPS

MULTICOM 384

Komunikačná karta MULTICOM 384 poskytuje sadu bezpotenciálových kontaktov na zasielanie poplachov a stavovej signalizácie UPS. Kontakty sú pripojené pomocou svorkovníc. Signálne kontakty obsahujú Emergency Power Off (EPO), Remote Shut Down (RSD), On Battery, Battery low, Inverter Locked, On Bypass. Kontakty môžu byť preprogramované servisným personálom.
198,26 s DPH / ks
165,22 € bez DPH / ks
Na sklade 1 ks
Obj. čislo: YSKCC00B

Komunikačné príslušenstvo UPS

MULTI I/O BOX

Komunikačný modul MULTI I/O BOX
714,78 s DPH / ks
595,65 € bez DPH / ks
Na objednávku
Obj. čislo: YSKCIO1A

Komunikačné príslušenstvo UPS

MULTI PANEL

Vzdialený panel MultiPanel je diaľkové monitorovacie zariadenie, ktoré môže poskytnúť podrobný UPS prehľad o stave v reálnom čase. Je kompatibilný so všetkými Riello UPS a môže zobraziť hodnoty pre UPS konkrétnych vstupných a výstupných sietí, a meranie sady batérií
777,40 s DPH / ks
647,83 € bez DPH / ks
Na sklade 1 ks
Obj. čislo: YSKCMP1A

Správa napájania UPS

Správa napájania UPS

PowerShield3 - licencia plnej verzie

PowerShield3 je účinný a užívateľsky intuitívny nástroj pre riadenie a správu UPS. Umožňuje zobrazenie všetkých dôležitých prevádzkových údajov, ako napr. vstupné napätie, aplikované zaťaženie a pod., prípadne programovanie užívateľsky nastaviteľných parametrov pre vypnutie, zapnutie servera, test batérii a pod.
148,69 s DPH / ks
123,91 € bez DPH / ks
Na objednávku
Obj. čislo: LICENZA F.V.

Správa napájania UPS

PowerNetGuard

Softvér pre dohľad PowerNetGuard centralizuje riadenie a správu UPS pomocou sieťového rozhrania SNMP. Je ideálnym nástrojom pre dátové centrá, stredné a veľké sieťové riešenia. Pomocou Rfc1628 Management Informatiom Base (MiB), je zabezpečené štandardizované riadenie pre všetky UPS v súlade s týmto celosvetovým štandardom.
1 458,26 s DPH / ks
1 215,22 € bez DPH / ks
Na objednávku
Obj. čislo: 0SWU00401

Batériové moduly UPS

Batériové moduly UPS

BTC 1320 480V BB W4 3F

Batériový modul pre pripojenie k UPS s kapacitou batérií 480V/18Ah. Prevádzková životnosť batérií je 10 rokov. Pripojením modulu predĺžite dobu zálohovania zdroja UPS.
5 844,00 s DPH / ks
4 870,00 € bez DPH / ks
Na objednávku
Obj. čislo: K132480PW43FNPA

Batériové moduly UPS

BTC 1320 480V BB W5 3F

Batériový modul pre pripojenie k UPS s batériami 3x40x9 Ah (480V/21Ah). Batérie majú prevádzkovú životnosť 10 rokov. Pripojením modulu predĺžite dobu zálohovania napájacieho systému.
7 800,00 s DPH / ks
6 500,00 € bez DPH / ks
Na objednávku
Obj. čislo: K132480PW53FNPA

Pridať do zoznamu

Ak chcete pridať produkt do wishlistu, musíte sa najskôr Prihlásiť.

Naposledy navštívené

Sentryum S3T 40 XTD A0 (40 kVA/ 40 kW)

Rozšíriteľný trojfázový záložný zdroj Riello UPS Sentryum o výkone 40kVA/40kW, vstup tri fázy, výstup tri fázy, bez internej batérie, komunikácia USB/ RS232/ 2x slot pre komunikačné rozhranie, kontaktné rozhranie s 5 opto vstupmi a 4 reléovými výstupmi, rozmery 440x840x1320 (šxhxv v mm), hmotnosť 116 kg.

 


ISO Certifikát 

Certifikát kvality

Riello UPS

DTW, s.r.o. – certifikovaný servisný partner
a oficiálny distribútor produktov Riello UPS

Eltek

Partner DTW pre jednosmerné systémy

Najdete nás i na MALL.SK