Riešenia kritického napájania

Multi Sentry - pripojenie

Pripojenia Multi Sentry

Pripojenie MST/MCT 10-20 kVA so štandardným obtokom

Pripojenie MST/MCT 10-20 kVA so štandardným obtokom

Poznámka: pripojenie do modulu  BATTERY môže byť pripojené len v prípade, ak je prítomný voliteľný batériový modul.

Pripojenie MST/MCT 10-20 kVA s rozdeleným prívodom obtoku

Pripojenie MST/MCT 10-20 kVA s rozdeleným prívodom obtoku

Poznámka: pripojenie do modulu  BATTERY môže byť pripojené len v prípade, ak je prítomný voliteľný batériový modul.

 

Pripojenie MST 30-40 kVA so štandardným obtokom

Pripojenie MST 30-40 kVA so štandardným obtokom

Poznámka 1: Pripojenie ochranného vodiča musí byť vykonané pomocou očka M6
Poznámka 2: Pripojenie batériového modulu je požadované len v prípade použitia Externého batériového modulu

Pripojenie MST 30-40 kVA s rozdeleným prívodom obtoku

Pripojenie MST 30-40 kVA s rozdeleným prívodom obtoku

Poznámka 1: Pripojenie ochranného vodiča musí byť vykonané pomocou očka M6
Poznámka 2: Pripojenie batériového modulu je požadované len v prípade použitia Externého batériového modulu

Pripojenie MST 60-80 NP so štandardným obtokom

Pripojenie MST 60-80 NP so štandardným obtokom

Poznámka: pripojenie ochranného vodiča (uzemňovací kábel) musí byť zrealizované pomocou očka skrutkou M6

Pripojenie MST 60-80 NP s rozdeleným prívodom obtoku

Pripojenie MST 60-80 NP s rozdeleným prívodom obtoku

Poznámka: pripojenie ochranného vodiča (uzemňovací kábel) musí byť zrealizované pomocou očka skrutkou M6