Riešenia kritického napájania

Multi Sentry

Výkonový rad: 10 - 200 kVA
1-3:1 3:3

 

10-200 kVA

MULTI SENTRY je najmodernejší zdroj nepretržitého napájania, ktorý dosahuje najvyššiu možnú úroveň výkonnosti s dvojitou konverziou on-line (VFI-SS-111), ako je definované v štandarde IEC EN 62040-3.

Jednotka UPS bola navrhnutá na ochranu kritických informačných a telekomunikačných systémov, sietí, služieb a procesov, ktorých prevádzka môže byť narušená nízkou kvalitou napájania a / alebo prerušením sieťového napájania.

Dostupné výkony zahŕňajú: 10-12-15-20-30-40-60-80-100-125-160-200 kVA všetko s trojfázovým vstupom a výstupom.
UPS MULTI SENTRY je jedným z najúčinnejších dostupných UPS s minimálnym vplyvom na prostredie a zdroje napájania.

 

Multi Sentry - Typické konfigurácie UPS

Prevedenia zdrojov Multisentry nesú označenie MST/MSM alebo MCT/MCM

 • MST/MSM sú plné zdroje, s možnosťou pripojenia externých batériových modulov, prípadne vybavením oddeľovacích transformátorov. MST sú zdroje 3/3 fázové a MSM sú zdroje 3/1 fázové
 • MCT/MCM sú kompaktné zdroje, s menším rozmerom do stiesnených prevádzkových podmienok. Možnosťou pripojenia externých batériových modulov nie je u týchto zdrojov dostupná. MCT sú zdroje 3/3 fázové a MCM sú zdroje 3/1 fázové

Rad Riello UPS Multi Sentry

Rad Multi Sentry MCM (skriňa výšky 930 mm)

3-fázový vstup / 1 fázový výstup. Software pre Windows/Linux v balení

MODEL Výkon Autonómia
min
Bat.  480V Rozmery Hmotnosť
kVA/kW typická menovitá Ah š x h x v mm kg
             
MCM 10-A0 10 / 8 0 0 - 320x840x930 80
MCM 10-S1 10 / 8 24 12 7 320x840x930 180
MCM 10-S2 10 / 8 29 15 9 320x840x930 185
             
MCM 12-A0 12 / 9.6 0 0 - 320x840x930 82
MCM 12-S1 12 / 9.6 19 9 7 320x840x930 182
MCM 12-S2 12 / 9.6 22 12 9 320x840x930 187
             
MCM 15-A0 15 / 12 0 0 - 320x840x930 90
MCM 15-S1 15 / 12 13 7 7 320x840x930 190
MCM 15-S2 15 / 12 16 9 9 320x840x930 195
             
MCM 20-A0 20 / 16 0 0 - 320x840x930 95
MCM 20-S2 20 / 16 12 5 9 320x840x930 200
             

Rad Multi Sentry MCT (skriňa výšky 930 mm)

3-fázový vstup / 3 fázový výstup. Software pre Windows/Linux v balení

MODEL Výkon Autonómia
min
Bat.  480V Rozmery Hmotnosť
kVA/kW typická menovitá Ah š x h x v mm kg
             
MCT 10-A0 10/9 0 0 - 320x840x930 80
MCT 10-S1 10/9 24 12 7 320x840x930 180
MCT 10-S2 10/9 29 15 9 320x840x930 185
             
MCT 12-A0 12/10.8 0 0 - 320x840x930 82
MCT 12-S1 12/10.8 19 9 7 320x840x930 182
MCT 12-S2 12/10.8 22 12 9 320x840x930 187
             
MCT 15-A0 15/13.5 0 0 - 320x840x930 90
MCT 15-S1 12/10.8 13 7 7 320x840x930 190
MCT 15-S2 12/10.8 16 9 9 320x840x930 195
             
MCT 20-A0 20/18 0 0 - 320x840x930 95
MCT 20-S2 20/18 12 5 9 320x840x930 200
             

Rad Multi Sentry MSM (skriňa výšky 1320 mm)

3-fázový vstup / 1 fázový výstup. Software pre Windows/Linux v balení

MODEL Výkon Autonómia
min
Bat.  480V Rozmery Hmotnosť
kVA/kW typická menovitá Ah š x h x v mm kg
             
MSM 10-A0 10 / 8 0 0   440x850x1320 105
MSM 10-S1 10 / 8 24 12 7 440x850x1320 205
MSM 10-S2 10 / 8 29 15 9 440x850x1320 210
MSM 10-T1 10 / 8 56 30 2 x 7 440x850x1320 305
MSM 10-T4 10 / 8 65 38 2 x 9 440x850x1320 315
MSM 10-A0 + BB 1320 480-T5 10 / 8 100 60 3 x 9    
MSM 10-A0 + BB 1600 480-S5  10 / 8 210 120 40    
             
MSM 12-A0 12 / 9.6 0 0 - 440x850x1320 110
MSM 12-S1 12 / 9.6 19 9 7 440x850x1320 210
MSM 12-S2 12 / 9.6 22 12 9 440x850x1320 215
MSM 12-T1 12 / 9.6 45 23 2 x 7 440x850x1320 310
MSM 12-T4 12 / 9.6 57 30 2 x 9 440x850x1320 320
MSM 12-S1 + BB 1320 480-T2 12 / 9.6 100 60 4 x 7    
MSM 12-A0  + BB 1600 480-S5  12 / 9.6 170 105 40    
             
MSM 15-A0 15 / 12 0 0 - 440x850x1320 115
MSM 15-S1 15 / 12 13 7 7 440x850x1320 215
MSM 15-S2 15 / 12 16 9 9 440x850x1320 220
MSM 15-T1 15 / 12 34 20 2 x 7 440x850x1320 315
MSM 15-T4 15 / 12 43 21 2 x 9 440x850x1320 325
MSM 15-A0 + BB 1320 480-T2 15 / 12 58 30 3 x 7    
MSM 15-T1 + BB 1320 480-T2 15 / 12 95 60 2x7+3x7    
MSM 15-A0 + BB 1900 480-V6 15 / 12 215 120 65    
             
MSM 20-A0 20 / 16 0 0 - 440x850x1320 120
MSM 20-S2 20 / 16 12 5 9 440x850x1320 225
MSM 20-T1 20 / 16 26 12 2 x 7 440x850x1320 320
MSM 20-T4 20 / 16 29 15 2 x 9 440x850x1320 330
MSM 20-A0 + BB  1320 480-T2 20 / 16 44 22 3 x 7    
MSM 20-T1 + BB 1320 480-T4 20 / 16 60 31 2x7+2x9    
MSM 20-S2 + BB 1600 480-S5 20 / 16 105 62 9 + 40    
             

Multi sentry MSM s 10A nabíjačom

Namiesto štandardného 6A nabíjača - obsahuje rozdelený prívod pre by-pass

MSM 10-A0 ER 10/9 internal battery possible 440x850x1320 105
MSM 12-A0 ER 12/10.8 " 440x850x1320 110
MSM 15-A0 ER 15/13.5 " 440x850x1320 115
MSM 20-A0 ER 20/18 " 440x850x1320 120
             

Multi Sentry MSM s interným oddeľovacím transformátorom

Obsahuje rozdelený prívod pre usmerňovač a pre obtok

MSM 10-A0 OT 10/9 no internal battery 440x850x1320 190
MSM 12-A0 OT 12/10.8 " 440x850x1320 195
MSM 15-A0 OT 15/13.5 " 440x850x1320 250
MSM 20-A0 OT 20/18 " 440x850x1320 255

Rad Multi Sentry MST (skriňa výšky 1320 mm)

3-fázový vstup / 3 fázový výstup. Software pre Windows/Linux v balení

MODEL Výkon Autonómia
min
Bat.  480V Rozmery Hmotnosť
kVA/kW typická menovitá Ah š x h x v mm kg
             
MST 10-A0 10/9 0 0 - 440x850x1320 105
MST 10-S1 10/9 24 12 7 440x850x1320 205
MST 10-S2 10/9 29 15 9 440x850x1320 210
MST 10-T1 10/9 56 30 2 x 7 440x850x1320 305
MST 10-T4 10/9 65 38 2 x 9 440x850x1320 315
MST 10-A0 + BB 1320 480-T5 10/9 100 60 3 x 9    
MST 10-A0 + BB 1600 480-S5  10/9 210 120 40    
             
MST 12-A0 12/10.8 0 0 - 440x850x1320 110
MST 12-S1 12/10.8 19 9 7 440x850x1320 210
MST 12-S2 12/10.8 22 12 9 440x850x1320 215
MST 12-T1 12/10.8 57 30 2 x 7 440x850x1320 310
MST 12-T4 12/10.8 90 65 2 x 9 440x850x1320 320
MST 12-S1 + BB 1320 480-T2 12 / 9.6 100 60 4 x 7    
MST 12-A0  + BB 1600 480-S5  12/10.8 170 105 40    
             
MST 15-A0 15/13.5 0 0 - 440x850x1320 115
MST 15-S1 15/13.5 13 7 7 440x850x1320 215
MST 15-S2 15/13.5 16 9 9 440x850x1320 220
MST 15-T1 15/13.5 34 20 2 x 7 440x850x1320 315
MST 15-T4 15/13.5 43 21 2 x 9 440x850x1320 325
MST 15-A0 + BB 1320 480-T2 15/13.5 58 30 3 x 7    
MST 15-T1 + BB 1320 480-T2 15/13.5 95 60 2x7+3x7    
MST 15-A0 + BB 1900 480-V6 15/13.5 215 120 65    
             
MST 20-A0 20/18 0 0 - 440x850x1320 120
MST 20-S2 20/18 12 5 9 440x850x1320 225
MST 20-T1 20/18 26 12 2 x 7 440x850x1320 320
MST 20-T4 20/18 29 15 2 x 9 440x850x1320 330
MST 20-A0 + BB 1320 480-T2 20/18 44 22 3 x 7    
MST 20-T1 + BB 1320 480-T4 20/18 60 31 2x7+2x9    
MST 20-S2 + BB 1600 480-S5 20/18 110 65 9 + 40    
             
MST 30-A0 30/27 0 0 - 440x850x1320 135
MST 30-T1 30/27 14 7 2 x 7 440x850x1320 335
MST 30-T4 30/27 16 8 2 x 9 440x850x1320 345
MST 30-A0 + BB 1320 480-T2 30/27 24 13 3 x 7    
MST 30-A0 + BB 1320 480-T5 30/27 29 15 3 x 9    
MST 30-T1 + BB 1320 480-T4 30/27 38 20 2x7+2x9    
MST 30-A0 + BB 1600 480-S5  30/27 57 30 40    
MST 30-A0 + BB 1900 480-V6 30/27 103 54 65    
             
MST 40-A0 40/36 0 0 - 440x850x1320 145
MST 40-T4 40/36 11 6 2 x 9 440x850x1320 355
MST 40-A0 + BB 1320 480-T5 40/36 20 10 3 x 9    
MST 40-T4 + BB 1320 480-T4 40/36 28 15 2x9+2x9    
MST 40-T4 + BB 1320 480-T5 40/36 52 20 2x9+3x9    
MST 40-T4 + BB 1600 480-S5  40/36 84 30 2x9+40    
MST 40-T4 +2 x BB 1600 480-S5 40/36 125 63 2x9+2x40    
             
Poznámka: Plné doby zálohovania sú počítané pri účinníku 0,8          
             

Multi Sentry MST 220V In/Out

Nastaviteľné aj na  208 V In/Out.  Kompatibilné so sadou nabíjača 10A alebo 20A

MODEL Výkon Autonómia
min
Bat.  480V Rozmery Hmotnosť
kVA/kW typická menovitá Ah š x h x v mm kg
             
MST 10 1T 10/9 bez internej batérie, bez zdvojeného vstupu 440x850x1320 205
MST 12 1T 12/10.8 " 440x850x1320 210
MST 15 1T 15/13.5 " 440x850x1320 247
MST 20 1T 20/18 " 440x850x1320 252
MST 30 1T 30/27 " 440x850x1320 280
MST 40 1T 40/36 " 440x850x1320 290
             
             

Rad Multi Sentry MST (skriňa výšky 1600-1900 mm)

3-fázový vstup / 3 fázový výstup. Software pre Windows/Linux v balení

MODEL Výkon Autonómia
min
Bat.  480V Rozmery Hmotnosť
kVA/kW typická menovitá Ah š x h x v mm kg
             
MST 60 60/54 0 0   500x850x1600 190
MST 60 + BB 1320 480-T5  60/54 11 5 3 x 9    
MST 60 + BB 1600 480-S5  60/54 21 10 40    
MST 60 + BB 1900 480-V6  60/54 40 20 65    
MST 60 + BB 1900 480-V7  60/54 55 27 80    
MST 60 + BB 1900 480-V8 60/54 65 37 100    
MST 60 + 2xBB 1900 480-V6  60/54 95 50 2 x 65    
MST 60 + 2xBB 1900 480-V7  60/54 130 65 2 x 80    
MST 60 + 2xBB 1900 480-V8 60/54 155 80 2 x 100    
MST 60 + 3xBB 1900 480-V7  60/54 230 120 3 x 80    
             
MST 80 80/72 0 0   500x850x1600 200
MST 80 + BB 1600 480-S5  80/72 14 7 40    
MST 80 + BB 1900 480-V6  80/72 26 13 65    
MST 80 + BB 1900 480-V7  80/72 38 18 80    
MST 80 + BB 1900 480-V8 80/72 50 25 100    
MST 80 + 2xBB 1900 480-V6  80/72 65 30 2 x 65    
MST 80 + 2xBB 1900 480-V7  80/72 90 45 2 x 80    
MST 80 + 2xBB 1900 480-V8 80/72 110 55 2 x 100    
MST 80 + 3xBB 1900 480-V7  80/72 159 85 3 x 80    
             
MST 100 100/90 0 0 - 500x850x1600 220
MST 100 + BB 1900 480-V6  100/90 19 10 65    
MST 100 + BB 1900 480-V7  100/90 26 13 80    
MST 100 + BB 1900 480-V8 100/90 34 16 100    
MST 100 + 2xBB 1900 480-V6 100/90 50 25 2 x 65    
MST 100 + 2xBB 1900 480-V7  100/90 68 30 2 x 80    
MST 100 + 2xBB 1900 480-V8 100/90 82 41 2 x 100    
             
MST 120 120/108 0 0 - 750x855x1900 380
MST 120 + BB 1900 480-V6  100/90 14 6 65    
MST 120 + BB 1900 480-V7  100/90 19 9 80    
MST 120 + BB 1900 480-V8 100/90 26 12 100    
MST 120 + 2x BB 1900 480-V6  100/90 40 19 2 x 65    
MST 120 + 2xBB 1900 480-V7  100/90 55 27 2 x 80    
MST 120 + 2 x BB 1900 480-V8 100/90 65 37 2 x 100    
             
Note: full load back-up times are calculated at 0.8 power factor          
             

Multi Sentry MST 60-80-100 SB

Vybavený soklom pre zjednodušenú kabeláž a fixáciu. Výška 1850 mm namiesto 1600 mm

MODEL Výkon Autonómia
min
Bat.  480V Rozmery Hmotnosť
kVA/kW typická menovitá Ah š x h x v mm kg
             
MST 60 SB 60/54   500x850x1850 210
MST 80 SB 80/72   500x850x1850 220
MST 100 SB 100/90   500x850x1850 240
             

Multi Sentry MST s 10A nabíjačom

Na rozdiel od štandardného 6A nabíjača - obsahuje rozdelený prívod  pre usmerňovač a obtok

MST 10-A0 ED 10/9 internal battery possible 440x850x1320 105
MST 12-A0 ED 12/10.8 " 440x850x1320 110
MST 15-A0 ED 15/13.5 " 440x850x1320 115
MST 20-A0 ED 20/18 " 440x850x1320 120
             

Multi Sentry MST s 20A nabíjačom

Na rozdiel od štandardného 10A nabíjača - obsahuje rozdelený prívod  pre usmerňovač a obtok

MST 30 ED 10/9 no internal battery 440x850x1320 335
MST 40 ED 12/10.8 " 440x850x1320 350
             

MST 60-100 s 20A nabíjačom - neobsahuje rozdelený prívod obtoku

 
             
MST 60 ER 60/54   500x850x1600 190
MST 80 ER 80/72   500x850x1600 200
MST 100 ER 100/90   500x850x1600 220
             

Multi Sentry MST s interným oddeľovacím transformátorom

Obsahuje rozdelený prívod pre obtok (Paralelná prevádzka nie je možná)

MST 10-A0 OT 10/9 no internal battery 440x850x1320 195
MST 12-A0 OT 12/10.8 " 440x850x1320 200
MST 15-A0 OT 15/13.5 " 440x850x1320 255
MST 20-A0 OT 20/18 " 440x850x1320 260
MST 30-A0 OT 30/27 " 440x850x1320 365
MST 40-A0 OT 40/36 " 440x850x1320 375
             

 

 • Telefonické objednávky
  +421263532691
  +421911344004
 • Tovar na sklade
  expedujeme do 24 hod.
 • Dodávame produkty
  aj priamo od výrobcov