Riešenia neprerušovaného napájania kritických aplikácií

Odporúčané istenie

Bloková schéma štandardného UPS

Bloková schéma štandardného UPS Multi Sentry

 

Istiace prvky vedenia prívodu

Na prívode UPS nainštalujte istič UPS s charakteristikou C (alebo D podľa typu záťaže). Použite prosím hodnoty uvedené v tabuľke nižšie:

 

Automatické istiace prvky

UPS model

Prívod UPS

Rozdelený prívod obtoku
(voliteľné)

10 kVA

40A

40A

12 kVA

40A

40A

15 kVA

63A

63A

20 kVA

63A

63A

30kVA

63A

63A

40kVA

80A

80A

60kVA

100A

100A

80kVA

125A

125A

100kVA

160A

160A

Ak istič na vstupe UPS prerušuje pracovný vodič N, musí zároveň prerušiť aj všetky fázové vodiče v tom istom čase (štvorpólový vypínač).

 

Istiace prvky vo výstupných obvodoch

Istenie na výstupe (odporučené hodnoty pre selektivitu)

Bežné poistky (GI)

In (Menovitý prúd)/7

In (Menovitý prúd)/7

Bežné ističe (charakteristika C)

In (Menovitý prúd)/7

In (Menovitý prúd)/7

Veľmi rýchle poistky (GF)

In (Menovitý prúd)/2

In (Menovitý prúd)/2
In (Menovitý prúd)/3 pre viac ako 20 kVA

Diferenciálne prvky

Vo verziách bez vstupného oddeľovacieho transformátora, neutrál z napájacej siete je pripojený do výstupných svoriek UPS; výsledkom je: žiadna zmena napäťovej sústavy  inštalácie:

VSTUPNÝ NEUTRÁL UPS JE SPOJENÝ S VÝTUPNÝM NEUTRÁLOM UPS
ROZVODNÝ SYSTÉM, KTORÝ NAPÁJA UPS, NIE JE ZDROJOM UPS ZMENENÝ

 

Stav neutrálu sa mení len v prípade, ak je prítomný oddeľovací transformátor, alebo keď UPS pracuje s oddeleným neutrálom na vstupe.

Počas prevádzky pri prítomnej elektrickej sieti, v prípade poruchy na výstupných okruhoch bude aktivovaný prúdový chránič na vstupe UPS, pretože výstupný okruh nie je izolovaný od vstupného okruhu.
V prípade, že budú aj na výstupe inštalované prúdové chrániče, pokiaľ možno treba použiť v súlade s tými prítomnými na vstupe.
Prúdový chránič umiestnený na vstupe musí mať nasledovné charakteristiky:

  • Rozdielový prúd nastavený na súčet UPS + Záťaže; odporúčaný primeraný nastaviteľný rozsah pre nežiadúcu aktiváciu (100mA min.  – odporúčane 300mA)
  • Typ B
  • Oneskorenie prinajmenšom 0.1s

* Unikajúci prúd záťaže sa pripočítava k unikajúcemu prúdu UPS na ochrannom uzemňovacom vodiči

Prierezy pripojovacích vodičov

Odporúčame VSTUPNÉ/VÝSTUPNÉ a BATÉRIOVÉ káble viesť pod UPS.
Pre určenie minimálneho prierezu vstupných a výstupných káblov použite tabuľku nižšie:

  Prierez káblov (mm2) (1)
VSTUP

sieť / rozdelený prívod obtoku (voliteľné)

VÝSTUP

BATÉRIE (2) (voliteľné)

kVA

PE

L1/L2/L3

N (3)

PE

L1/L2/L3

N (3)

PE

+/-

N

10

4

2.5

4

4

2.5

4

4

4

4

12

6

4

6

6

4

6

6

6

6

15

6

4

6

6

4

6

6

6

6

20

10

6

10

10

6

10

10

10

10

30

16

16

16

16

16

16

16

16

16

40

16

25

25

16

25

25

16

25

25

60

25

35

35

25

35

35

25

50

50

80

35

50

50

35

50

50

35

70

70

100

50

70

70

50

70

70

50

120

120

(1)    Prierezy uvedené v tabuľke prislúchajú maximálnej dĺžke 10 metrov (Kábel typu N07V-K vo vzduchu)
(2)    Maximálna dĺžka káblov pre pripojenie batériového modulu je 10 metrov
(3)    V prípade nelineárnych záťaží, predimenzujte vodič neutrálu N o 1.7 násobok fázových vodičov

Poznámka: maximálny prierez káblov, ktoré môžu byť zapojené do svorkovníc sú:

10 – 20 kVA         10mm2 pre lankové káble, 16mm2 pre pevné káble
30 – 40 kVA         25mm2 pre lankové káble, 35mm2 pre pevné káble
60 – 100 kVA       95 mm2 pre lankové aj pevné káble