Riešenia neprerušovaného napájania kritických aplikácií

Poruchy napájania a ich dôsledky

Poruchy napájania predstavujú viac ako 40% príčin strát údajov.

Napájanie počítačov a ich periférií priamo z elektrickej siete predstavuje riziko; určité rušenia sú nutné.
 

Zmeny napätiaZmeny napätia Rušenie a vyššie harmonickéRušenie a vyššie harmonické
výpadky napätiaVýpadky Kolísanie frekvencieKolísanie frekvencie

 

 

Následky pre užívateľov sú zvyčajne dramatické:

chyby spracovania dát;
strata alebo poškodenie súborov;
predčasné starnutie zariadenia;
prerušená prevádzka a strata biznisu.

Parametre elektrického rušenia

Ak je prepätie dostatočne vysoké, okamžite sa prenáša cez výkonové káble alebo cez telefónne linky a môže spôsobiť značné škody. Cez elektrický rozvodný systém a napájací kábel, alebo káble počítačovej siete dokáže zasiahnuť počítač
a zničiť ho.
Prvé komponenty, ktoré podľahnú sú všeobecne modemy a matičné dosky. Potom mikroprocesory, ktoré vedú ku strate dát.
Rozvodný systém reaguje na prepätia odpojením, výsledkom čoho sú predĺžené poklesy alebo výpadky napätia.
Pokiaľ je pokles napätia veľký, alebo ak nastane úplny výpadok, môže byť zasiahnutý pevný disk a môže nastať strata dát.
Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch je akákoľvek práca, ktorá nebola uložená okamžite stratená
V najhorších situáciách môže byť zmenená tabuľka FAT a pevný disk už nemôže byť použitý.