Riešenia neprerušovaného napájania kritických aplikácií

UPS, nepostrádateľné rozhranie

Prečo je UPS povinný medzi elektrickým zdrojom a citlivými záťažami

UPS je vybavený batériou

ktorá v prípade poruchy elektrickej siete dodáva záložný výkon do vašich citlivých záťaží. Ste chránení pred stratou dát a prerušeniami prevádzky.

V prípade straty elektrickej siete, UPS poskytuje dostatok času na:

  • uloženie súborov,
  • vypnutie všetkých aplikácií a riadené vypnutie systému,
  • tam, kde je aplikovaný DA, prepnutie na záložný sústroj generátora.

Všetky UPS do určitej miery filtrujú napájanie,

ale len UPS vybavené technológiou dvojitej konverzie (trvalé filtrovanie) poskytujú pridanú ochranu pred zlyhaniami hardvéru a softvéru, ktoré môžu byť spôsobené zmenami napätia.

UPS chránia vaše:

  • PC,
  • servery,
  • pracovné stanice,
  • storage systémy,
  • sieťové prvky,
  • rovnako ako periférie ako sú tlačiarne, skenery, modemy, externé disky, zip mechaniky atď.

UPS sú dostupné aj s komunikačným softvérom

Dohľad nad UPS a bezpečné automatické vypnutie chránených systémov cez TCP/IP alebo cez WEB.

UPS sú potrebnou súčasťou vašej siete.

Súčasné počítačové siete sú potrebné biznis spoločností, ktoré požadujú trvalé napájanie čistým a neprerušovaným výkonom.
Rušenia sietí jednoducho neprichádzajú do úvahy a správcovia sietí zisťujú, že UPS sú pre hladkú prevádzku jednoducho nepostrádateľné.