Riešenia kritického napájania

Záložné zdroje na obehové čerpadlo

Nižšie nájdete vybrané záložné zdroje na obehové čerpadlo (počítaný približný odber čerpadla 60 W). Produkty s nesínusovým napätím môžu počas prevádzky z batérie prehrievať cerpadlo.

 

 

Doba zálohovania pri 60W Produkty s nesínusovým výstupným napätím (1)
60 minút

   Eaton Ellipse ECO 650 FR USB      EatonnEllipse ECO 800

80 minút Riello iDialog IDG 800  Riello iDialog IDG 800
120 minút

Eaton Ellipse ECO 1200 USB FR    Eaton Ellipse ECO 1200    Riello iDialog IDG 800  Riello iDialog IDG 1200

200 minút Riello NetPower NPW 1500    Riello Net Power NPW1500 (má ventilátor)
240 minút

Eaton Ellipse ECO 650 FR USB   Eaton Ellipse ECO 1600,   Riello iDialog IDG 1600 Riello iDialog IDG 1600

 

 

Doba zálohovania pri 60W Produkty so sínusovým výstupným napätím
80 minút VST 800
200 minút VST 1500
220 minút VST 2000

Zdroje UPS v tabuľkách sú uvedené ako príklad. Pre korektné dimenzovanie je potrebné nás kontaktovať, následne Vám vypracujeme cenovú ponuku. Cenová ponuka môže obsahovať aj iných výrobcov.

Upozornenie:
(1) Uvedené zdroje majú dobrú cenu, t.j. pri prevádzke z batérie majú na výstupe trapézové napätie, motorček bude pri zálohovaní z batérie hlučnejší ako pri prevádzke zo siete.
(2) Pre jednoduché pripojenie potrebujete k produktom Nova AVR doobjednat napríklad strieborný Protection Box, ktorý Vám zabezpečí redukciu pre napojenie zdroja do siete a kotla do zdroja UPS.